در این پست لینک دانلود IAR را قرار می دهیم از سایت دانلود لی.همانند توضیحات در متن طریقه نصب را دنبال و نصب نمایید.چنانچه در دانلود و یا نصب دچار…