با درود فراوان.در مباحث سیگنالها در برق یه عمل مهمی بر روی سیگنالها وجود داره بنام کانولوشن.این عمل سیگنالها را نقطه به نقطه با هم جمع میکنه و در آخر…