عبارت IP بر روی موتورها چیست و چه کاربردی دارد؟

حبیب نصراصفهانی0 دیدگاه هاسپتامبر 6, 2019

حتما عبارت IP را که معمولا با یک عدد دو رقمی بعد از آن بیان می شود، بر روی تجهیزات صنعتی (و از جمله الکترو موتورها) دیده اید. عدد IP یا…

ادامه مطلب

مفهوم IP بر روی دستگاه ها

حبیب نصراصفهانی0 دیدگاه هاسپتامبر 6, 2019

بر اساس استاندارد IEC60529 برای نفوذپذیری اجسام یک ضریب تعریف میشود به نام IP که مخفف عبارت International Protection به معنی ضریب نفوذپذیری میباشد . به این معنا که هر…

ادامه مطلب