Option Byte ها :

Option Byte ها جهت تنظیم وتغییر سخت افزار میکرو استفاده می گردد.در این نبشته با استفاده از Alternate function remapping یا همان AFR 0:7 موجود به ایجاد یک سری تغییرات در سخت افزار میکرو STM8S003F3 می پردازیم.قبل از شروع به دیتا شیت STM8S نگاهی می اندازیم.

کادرهای قرمز رنگ نشان دهنده یکی از وظایف پایه مربوطه است.بعنوان مثال پایه 17 میکرو که پایهPC7 می باشد میتواند پین معمولی و یا SPI_MISO باشد که هر گاه که پروتکل SPI فعال شد کاربری پین PC7 از حال پین معمولی به پایه SPI_MISO مورد استفاده در ارتباط SPI تبدیل می گردد.توجه کنید که این پایه نیز می تواند به پایه خروجی OCO مربوط به ایجاد حالت بعنوان مثال PWM در حالت TIM1 نیز تغییر حالت دهد با این تفاوت که این حالت در داخل دو عدد [] قرار گرفته است و بدین معنی می باشد که باید در قسمت Option Byte  قسمت AFR های مربوط به این قسمت را تغییر داد بطوری که کاربری پین از حال ورودی و خروجی ساده و یا SPI_MISO به پایه OCR تایمر 1 یا همان TIM1_CH2 تغییر پیدا نماید.برای این کار باید به جدول دیتا شیت میکرو مراجعه نمایید.به شکل زیر توجه کنید و نحوه مشخص کردن شماره AFR  را نگاه کنید.در این حالت باید ARF0  را تغییر دهیم.

برای تغییر ARF0 به دو طریق زیر می توان عمل نمود.

حالت اول در نرم افزار ST Visual Programmer :

نرم افزاررا باز میکنیم.

مطابق شکل زیر STM8S003F3  را و بعد از آن OPTION BYTE را انتخاب کنید.

مطابق شکل زیر AFR0 را تغییر دهید.

حال تغییرات را توسط دکمه زیر به میکرو منتقل می نماییم.

نکته:پس از هر بار پروگرام کردن AFR ها برنامه ی میکرو را باید دوباره پروگرام کنید.

نکته: با تغییر AFR0 تغییرات دیگری در پین های دیگر میکرو نیز رخ می دهد و این بدلیل این است که AFR0 برای تغییر در چند پین در نظر گرفته شده است.

نکته:با تغییر AFR مربوط به هر پین حالت کاری سخت افزاری آن به کلی تغییر میکند و جهت استفاده از پین بعنوان حالت قبلی(بعنوان مثال خروجی و ورودی کردن آن)باید AFR مربوطه را به حالت قبلی تغییر دهید.

حالت دوم  در نرم افزار IAR:

در حال کامل شدن: اول شهریور ماه 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − یازده =

X