ر این نبشته می خواهیم بپردازیم به ایجاد پروژه ای که در آن:

  • دما و رطوبت توسط سنسور SHT1X که در این پروژه از SHT10 استفاده شده است محاسبه می شود.
  • توسط پروتکل UART در میکرو STM8S003F3 به سمت ماژول USB TO TTL ارسال می گردد.
  • توسط ماژول USB TO TTL به کامپیوتر ارسال میشود.
  • توسط نرم افزار LABVIEW در کامپیوتر مانیتورینگ می گردد.
  • به شکل زیر که مانیتور شده دما و رطوبت در کامپیوتر می باشد توجه کنید.

TEMP  میزان دما و HUMI میزان رطوبت محیط را نمایش میدهد.

در ابتدا دما و رطوبت توسط SHT10 و میکرو STM8S003F3 اندازه گیری شده و توسط UART به سمت ماژول USB TO TTL ارسال می گردد.کد مربوط به میکرو را در زیر ببینید که در محیط IAR نشته شده است.

حال همانطور که در مقالات آموزشی نحوه اتصال USB TO TTL و نیز اتصال به میکرو را آموزش دادیم میکرو را به کام\یوتر متصل می نمایید.

حال نرم افزار LABVIEW را اجرا کنید و  فایل مربوطه را در آن باز کنید.همانند تنظیمات و نحوه تشخیص پورت نام COM نام پورت مربوطه را در نزم افزار LABVIEW انتخاب نمایید و BOUD RATE  را بر روی 115200 تنظیم نمایید و READ رو بزنید.

پس از RUN کردن LABVIEW و زدن کلید READ دما و روطوبت نمایش داده می شود.

فایلهای زیر سورس کدهای IAR و LABVIEW به طور کامل می باشند.

دانلود فایل کدها در محیط  IAR برای STM8S003F3

دانلود سورس فایل LABVIEW

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − دو =

X